ביטוח

ביטוח | פרסם כאן
 
 
 
 
ביטוח רפואי

ביטוח רפואי הנו מכלול של שירותים רפואיים הנקבעים מראש בין חברת הביטוח והמבוטח


מערכת
פורסם: 5/23/2010

מאמר זה שייך לקטגוריית ביטוח רפואי

ביטוח רפואי

 

ביטוח רפואי הינו מושג המתייחס למכלול של ארגונים - פרטיים וציבוריים - אשר מספקים שירותי ביטוח בתחום הטיפול הרפואי, המניעתי והסיעודי.

בסוג זה של ביטוח, קיים הסכם בין המבטח למבוטח בו הצד המבטח מתחייב לספק שירותים רפואיים בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים, וזאת בתמורה לסכום כסף אותו מעביר לו המבוטח.

 

שוק הביטוח הרפואי בישראל מורכב משלושה רבדים:

1. ביטוח בריאות ממלכתי - זהו הרובד הבסיסי, הקבוע בחוק והמסופק על-ידי המדינה. במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, זכאי כל תושב לשירותי בריאות הניתנים על ידי קופות החולים. שירותי הבריאות שיינתנו במסגרת החוק מוגדרים בסל ("סל בריאות") על ידי המדינה.

2. שירותי בריאות נוספים (שב"ן)  - ביטוח משלים המהווה רובד נוסף לסל הבסיסי. מדובר בשירותי בריאות נוספים שאינם כלולים ב"סל הבריאות" שהוגדר במסגרת ביטוח הבריאות הממלכתי. שירותי הבריאות הנוספים מוענקים על-ידי קופות החולים הציבוריות בתוספת תשלום.

אין חובה לרכוש את הביטוח המשלים, וזאת בשונה ממימון סל השירותים הבסיסי הנגבה על-ידי המדינה כמס.

3. ביטוח בריאות פרטי - זהו רובד הנוסף לסל הבסיסי ולשב"ן. ביטוחי הבריאות הפרטיים מספקים למבוטח מימון לשירותי בריאות שונים, כגון : כיסוי רחב לתרופות שאינן בסל הבריאות וביצוע השתלות.

 

לצערנו, קיימים כיום חוסרים משמעותיים בשרותי הבריאות הניתנים לנו על פי חוק בריאות ממלכתי ע"י קופות החולים והשב"ן, ועל כן ביטוח רפואי המספק כיסוי רפואי פרטי וכיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות יכולים לסייע בהצלת חיים ולשפר איכות חיים.

ביטוחי בריאות פרטיים בישראל:

לאור מצב זה של מערכת הבריאות התברר לתושבי המדינה כי אין הם מרגישים בטוח בד' אמותיו של החוק והם החלו לחפש בטחון ושקט נפשי במסגרת פוליסות ביטוח בריאות פרטיות.


פוליסת ביטוח רפואי פרטית כוללת כיסויים ביטוחיים מגוונים. ביניהם ניתן למנות את השירותים הבאים:

*תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות

*ניתוחים בארץ ובחו"ל,

* בחירת רופא מנתח , בית חולים ומועד הניתוח
* השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
* בדיקות למיניהן - בדיקות רפואיות אבחנתיות, בדיקות מעבדה, רנטגן, א.ק.ג., הדמיה-אולטרא סאונד, טומוגרפיה ממוחשבת (
ct ),בדיקות תהודה מגנטית (mri )
* בדיקות הריון
* כיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח
* התייעצויות

banner