ביטוח

ביטוח | פרסם כאן
 
 
 
 
ביטוח חובה


פורסם: 5/23/2010

מאמר זה שייך לקטגוריית ביטוח חובה

ביטוח חובה

 

ביטוח החובה נועד לבטח אנשים, לעומת הביטוח המקיף המבטח רכוש שנפגע בתאונות.

נזקים שונים עלולים להגרם, והם לא מעטים: החל מסבל וכאב, דרך הוצאות אשפוז בבתי חולים או במוסדות לשיקום, ועד הפסד כספי כתוצאה מהעדרות ממקום העבודה או נזק שעתיד להשפיע על מציאת מקום עבודה.

מאידך, החוק אינו דואג לכיסוי מלא עבור כל אדם, משום שישנם מבוטחים שלא זכאים לדרוש פיצויים כתוצאה מתאונת דרכים. לדוגמא: אדם המעורב בתאונה באופן מכוון, אדם אשר נהג ללא רשיון המתאים לכלי הרכב בו עשה שימוש, מי שנהג בכלי רכב על מנת לבצע פשעים או נהגים בכלי רכב גנובים – אינם זכאים לפיצוי במסגרת החוק.

אם נימצא נהג במהלך ביקורת משטרתית בלי תעודות ביטוח חובה תקינות, ניתן להניח שישלם קנסות גבוהים ורישיון הנהיגה שלו ישלל. במצבים שונים קיימת אף סכנה של מאסר בפועל.

ואם, חלילה, מרחשת תאונת דרכים בה כלי הרכב אינו מבוטח?

במקרה בו רכב ללא ביטוח חובה מעורב בתאונה, הכיסוי ניתן ע"י קרן קרנית. קרן זו הנה קרן ממשלתית הדואגת להוצאות עבור נזקים הנגרמים לגוף כתוצאה מהתאונה. הקרן נוסדה בזכות כוח חוק הפיצויים ונועדה לתת מענה במצבים בהם אין ביטוח למעורבים בתאונה. קרנית דואגת לאלו שאינם יכולים להגן על תביעתם.  הקרן הממשלתית "קרנית" מתקיימת מכספי משלמי ביטוח החובה. כחמישה אחוזים מופרשים מן הפרמיות עבור הקרן.

תאונות דרכים כרוכות בתשלומים עבור שירותים רפואיים רבים, כמו ביקורים בחדרי מיון, אשפוז, צילומים, ותהליך שיקום במוסדות שיקום – מצבים אלו לא מסופסדים על ידי קופת החולים כאשר מדובר בתאונות דרכים. קופות חולים לא מחויבות שום בהוצאות וטיפול עבור נפגעי תאונות דרכים. האחראי הישיר על תשלומים אלו היא חברת היטוח, בומקרה והיא אינה בתמונה - הנהג הוא דואג להוצאות אלו.
במצב זה עשוי הנהג להתבע בגין נזקים נוספים כתוצאה מהתאונה כגון איבוד ימי עבודה, פגיעה בכושר העבודה של הנפגע, וביכולת לפרנס את עצמו, טראומה נפשית, כאב, וסבל – קרנית עלולה לתבוע מנהגים שלא דאגו לבטח רכביהם דמי פיצוי.  

הגבלות

ביטוחי החובה אינם אחידים, וחברות ביטוח קובעות מגבלות על סמך קריטריונים מסוימים.

חברות ביטוח יכולות לסרב במתן ביטוח חובה. סירוב מעין זה מתרחש כאשר ישנו חשש שהחברה עלולה לצאת בהפסד, כמו מבוטח המחזיק בסיכוי גבוה לקבל תביעות מרובות.

 

מחירים

הממשלה מפקחת על תמחור ביטוח החובה לרכב, דרך המפקח על הביטוח. ויחד עם זאת, המחירים אינם זהים. הפיקוח מעורר את התחרות בין חברות בשוק הביטוח, תוך כדי שמירה על טובת הנהגים.
ישנם קריטריונים מסוימים המשפיעים על השוני של תשלומי הביטוח. לדוגמא:

- כלי רכב עם מנועים קטנים מחויבים בפרמיה גבוהה.

- גילאי נהגים צעירים – תשלום הפרמיה יורד בהתאם לגיל הנהג. ככל שהגיל מאוחר יותר, כך הפרמיה זולה יותר.

-  נשים זכאיות לשלם פרמייה נמוכה.

- נהגים שלא היו מעורבים בתאונה במשך שלוש שנים לפני רכישת הפוליסה זכאים לשלם פרמייה נמוכה מנהגים שלקחו חלק בתאונה.

- נהגים שרישיונם נשלל עקב עבירה או הרשעה – עתידים לשלם פרמייה גבוהה.

 

ביטוח החובה מקבל תוקף ברגע שתשלומי הביטוח נתנו ותעודת הביטוח הוחתמה בבנק. תוקפה הלגאלי של תעודה זו מתחיל ומסתיים על פי התאריכים הנקובים בה.

banner