SGN | ביטוח  | ביטוח אופנוע  | ביטוח בריאות | ביטוח חקלאי  | ביטוח מנהלים  | ביטוח משכנתא | ביטוח רכב | חברות ביטוח  | סוכנות ביטוח
 
 
לפרטים\הצעת מחיר
שם:
טלפון:
דוא"ל:
כתובת:
הערות:
 

חברות ביטוח

SGN היא חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א.

החברה נמצאת בשליטת משפחת המבורגר אשר מחזיקה חלק נכבד ממניות החברה.

לחברה ישנם קשרים בינלאומיים ענפים והיא מיצגת בארץ חברות ביטוח זרות מובילות מהעולם.