שרתון איילון | ביטוח אופנוע  | ביטוח דירה  | ביטוח חובה  | ביטוח מקיף | ביטוח נסיעות  | ביטוח צד ג | חברות ביטוח  | סוכנות ביטוח
 
 
לפרטים\הצעת מחיר
שם:
טלפון:
דוא"ל:
כתובת:
הערות:
 

ביטוח צד ג


ביטוח צד ג' מכסה אותך כאשר גרמת נזק לרכב אחר.. ביטוח צד ג' מתאים לכל הסוגי הרכב, משנתונים שונים. הביטוח מכסה אותך על פי גבול אחריות הנקבע בפוליסה, וסכומים שתצטרך לשלם כתוצאה מנזק הנגרם לרכב, כמבוטח צד ג'. בנוסף, מאפשרת הפוליסה לבטח שירות גרירה, הגנה משפטית, ביטוח ללא השתתפות עצמית ועוד.